POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació general La finalitat de la política de privacitat és informar-lo del tractament de les seves dades personals relacionats amb l'ús de la nostra pàgina web i dels serveis associats a aquesta.

Responsable

FLYUOC SL - CIF B55350318 i domicili social a la Carretera Girona - Palamós Km.12, 17121 Corçà (Girona), correu electrònic info@flyuoc.com i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al tomo3252, foli 44, inscripció 1ª , full GI-66.272.
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: no es disposa de delegat.

Finalitat

El tractament de les seves dades té els següents finalitats:
- Dur a terme gestions comercials i administratives.
- Remetre comunicacions comercials publicitàries i comunicats socials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'usuari hagi consentit expressament en l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant subscripció a la newsletter de FLYUOC SL.
- Respondre a les seves consultes i / o proporcionar la informació sol·licitada.
- Utilitzar les seves dades per contactar amb vostè, tant per via electrònica com no electrònica, per tal de conèixer la seva opinió sobre el servei prestat o el resultat obtingut dels productes.
- notificar canvis importants en la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
- Les dades de clients i / o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Legitimació

La base legal del tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats abans descrites, que se sol·licitaran en el moment de marcar la casella corresponent a l'hora de recollir les dades. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o de no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes o serveis del prestador.
En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per desenvolupar les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

Drets

La legislació li reconeix els següents drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:
- Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
- Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
- Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
- Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que se cessi en aquest tractament.
- Dret de limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
- Dret de portabilitat de les dades: facilitar les dades tractades a l'interessat, amb la finalitat que aquest els pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
- Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el seu consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del seu consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. L'exercici d'aquests drets és personal; en cas que desitgi exercir-los, podrà fer-ho enviant un correu electrònic a info@flyuoc.com, adjuntant una còpia del seu DNI / CIF i indicant quin dret vol exercir.
Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.agpd.es) si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

Procedència

Les dades seran els subministrats pels propis usuaris mitjançant els diferents formularis que preveu aquesta pàgina web.

Canvis en la política de privacitat

FLYUOC, SL es reserva el dret de modificar la present política de privacitat. Aquesta modificació es durà a terme d'acord amb la legislació i la jurisprudència, que quedaran reflectides en la present política de privacitat.